Hispaania keele õpetaja kiirkursus

Intensiivne ja väga praktiline programm, mis on kohandatud Sinu vajadustele, nii et Sa saad jälgida tõelist hispaania keele kursust koos välisõpilastega, samal ajal valmistades ette ja õpetades oma tunde koostöös kogenud juhendajaga.

Kursuse sisu ja strateegiad

Kinnitame, et tegemist on täielikult individuaalse lähenemisega õpetajakoolitusega. Sina ja Sinu juhendaja töötate koos, külg külje kõrval, et saada sellest kogemusest maksimum. Hispaania keele õpetajate kursus Cádizis on kohandatud vastavalt igale õpilasele.

Kui Sa arvad, et seda tüüpi süsteem võib olla liiga intensiivne, siis juhime tähelepanu sellele, et parim viis oma nõrkade külgede tugevdamiseks on just nendele keskenduda ja need oma eeliseks muuta. Just seda me Sinu praktika ajal hispaania keele õpetajana Cádizis koos teemegi.

Erasmus course Spanish crash course

Loovus ja innovatsioon

Osalejad õpivad mõtlema väljaspool kasti ja kujundama unikaalseid, kommunikatiivsel meetodil põhinevaid tunde, mis kaasavad õpilasi.

Klassiruumi juhtimine

Kommunikatsiooni kui õppevahendi kaasamine võimaldab osalejatel õppida tõhusaid strateegiaid õpilaste kaasamiseks ning positiivse ja produktiivse õpikeskkonna loomiseks.

Hindamine

Oskuse arendamine hinnata ja mõõta kommunikatiivsete tavade mõju klassiruumis ja koolikogukonnas.

Multidistsiplinaarsed õppemeetodid

Kommunikatsiooni integreerimine erinevatesse ainetesse annab osalejatele dünaamilised õpetamisstrateegiad, mis muudavad õppimise kaasahaaravaks ja mitmekesiseks.

Digitaalsed ressursid

Sellel kursusel osalejad töötavad teise keele õpetamise ja õppimise protsessis kasulike digitaalsete vahenditega, nagu näiteks taskuhäälingud, videokanalid või infograafikud.

Erinevad õpivajadused

Osalejad õpivad muutma kommunikatsioonipõhiseid tegevusi, et need sobiksid erinevate võimetega õpilastele, tagades kõigile kaasava ja kättesaadava õpikogemuse.

Kuupäevad

Vali kuupäev, mis Sulle kõige paremini sobib

Hinnad

Kursuses sisalduvad kõik teenused

400 €

Lisateenused

Majutus (õpilaselamu või korter)

Ühepäevane kultuurireis

Kultuuriprogramm

Lennujaamatransfeer

Hinnas sisalduvad

Halduskulud

Õppematerjalid

Kursuse tunnistus

Europassi tunnistus

Kursuse kohta

Sellest kursusest on märkimisväärset kasu
 • Õpetajatele, hispaania keelt emakeelena või mitte emakeelena kõnelevatele õpetajatele, samuti nendele, kes kavatsevad alustada hispaania keele õpetamist.
 • Haridustöötajatele, kelle töö hõlmb rahvusvahelise mõõtmega projekte, vahetusprogramme või komiteesid.
 • Teistele hariduses töötajatele, kellel on vaja oma teadmisi arendada, et uurida asjakohast kirjandust või väljaandeid metoodika, kultuuri ja tsivilisatsiooni kohta hispaania keeles.
Eesmärgid
 • Süvendada osalejate teadlikkust viimastest pedagoogilistest ja klassiruumi arengutest hispaania keele kui võõrkeele õpetamise (ELE) valdkonnas.
 • Parandada keeleõpetuse praktikat uuenduslike tehnikate ja metoodiliste lähenemisviiside abil ELE õpetamisel.
 • Pakkuda võimalusi kultuuri ja tsivilisatsiooni üle mõtisklemiseks.
 • Parandada osalejate usaldust oma kultuuridevahelise pädevuse suhtes.
 • Arendada ja kinnistada osalejate hispaania keele oskust.
 • Edendada teadlikkust kaasaegsetest väljaannetest metoodika, kultuuri ja tsivilisatsiooni kohta.
 • Luua sidemeid erineva taustaga Euroopa haridustöötajate vahel, mis hõlbustavad tulevast võrgustikutööd ja partnerluspotentsiaali.
Tulemused

Osalejad saavad:

 • pädevamaks uuenduslike meetodite kasutamisel hispaania keele kui võõrkeele ja teise keele õpetamisel.
 • teadmised hispaania kultuuri ja tsivilisatsiooni õpetamiseks.
 • täiendavad teadmised Euroopa ühise tugiraamistiku kohta.
 • parema arusaamise õpilaste vajadustest ja käitumisest klassiruumis.
 • parema hispaania keele oskuse: lugemises, kirjutamises, rääkimises, kuulamises ja vahendamises.
 • uued tehnikad, mille abil arendada õpilaste motivatsiooni ja iseseisvust keeleõppes.
 • sügavama tundlikkuse kultuurilise mitmekesisuse suhtes. Lisaks
  meeskonnatöö ja inimestevahelised oskused.
 • jagada teadmisi ja kogemusi teiste üleeuroopalise taustaga spetsialistidega.
  Samuti paremad teadmised Erasmus+ võimalustest kutsealaseks arenguks.

Sinu õpetaja
Paula Herrera

Paula on lõpetanud Granada ülikooli kirjaliku ja suulise tõlke eriala, spetsialiseerudes hispaania keele kui võõrkeele õpetamisele, mille valdkonnas on ta alates 2015. aastast koolitanud end erikursustega.

Alates 2016. aastast töötab ta muusikalise sissejuhatuse ja kaasaegse laulmise õpetajana kaasaegse muusika keskuses Escuela d’Arezzo, mis on tegevus, mida ta ühendab erinevate kontsertide ja etendustega, mida ta oma muusikagrupiga annab.

Praegu õpetab ta ka hispaania keelt CLIC International House Cadizis ja teeb koostööd International House Hispaania õpetajate koolitusplatvormiga. Tema huviorbiidis on kognitiivne grammatika, loovus klassiruumis ja muusika.

Rohkem teavet?