Hispaania keele õpetajakoolituse kiirkursus

Intensiivne ja väga praktiline programm, mis on kohandatud teie vajadustele, nii et saate jälgida tõelist hispaania keele kursust koos välisüliõpilastega, samal ajal valmistades ja õpetades oma tunde koos kogenud juhendajaga.

Kursuse sisu ja strateegiad

Kinnitame teile, et tegemist on täielikult individuaalse õpetajakoolitusega. Te ja teie juhendaja töötate koos, külg külje kõrval, et saada endast parim tulemus. Hispaania keele õpetajate kursus Cádizis on kohandatud igale õpilasele.

Kui kuulute nende hulka, kes arvavad, et seda tüüpi süsteem võib olla liiga intensiivne, siis juhime tähelepanu sellele, et parim viis oma nõrkade kohtade parandamiseks ja tugevdamiseks on just nendele keskenduda, et need eeliseks muuta. Just seda teeme koos teie praktika ajal hispaania keele õpetajana Cádizis.

Erasmus course Spanish crash course

Loovus ja innovatsioon

Participants will learn to think outside the box and design unique, communication-integrated lessons that engage students.

Klassiruumi juhtimine

Kommunikatsiooni kui õppevahendi kaasamine võimaldab osalejatel õppida tõhusaid strateegiaid õpilaste kaasamiseks ning positiivse ja produktiivse õpikeskkonna loomiseks.

Hindamine ja hindamine

Oskuse arendamine hinnata ja mõõta kommunikatiivsete tavade mõju klassiruumis ja koolikogukonnas.

Multidistsiplinaarsed õppemeetodid

Kommunikatsiooni integreerimine erinevatesse ainetesse annab osalejatele dünaamilised õpetamisstrateegiad, mis muudavad õppimise kaasahaaravaks ja mitmekesiseks.

Digitaalsed ressursid

Sellel kursusel osalejad töötavad teise keele õpetamise ja õppimise protsessis kasulike digitaalsete vahenditega, nagu näiteks podcastid, videokanalid või infograafiad.

Erinevad õpivajadused

Osalejad õpivad muutma kommunikatsioonipõhiseid tegevusi, et need sobiksid erinevate võimetega õpilastele, tagades kõigile kaasava ja kättesaadava õpikogemuse.

Kuupäevad

Valige kuupäev, mis sobib teile kõige paremini

Hinnad

Kõik kursuses sisalduvad teenused

400 €

Lisateenused

Majutus (elamu või korterid)

Ühepäevane kultuurireis

Kultuuriprogramm

Lennujaamatransfeer

Hinnas sisaldub

Halduskulud

Õppematerjalid

Kursuse tunnistus

Europassi tunnistus

Kursuse kohta

Sellest kursusest on märkimisväärset kasu
 • Õpetajad, hispaania keelt emakeelena või mitte emakeelena kõnelevad õpetajad, samuti need, kes kavatsevad alustada hispaania keele õpetamist.
 • Educational staff needing to work on projects / exchange programmes / committees with an international dimension.
 • Muud koolide haridustöötajad, kes vajavad oma teadmiste arendamist, et uurida asjakohast kirjandust või väljaandeid metoodika, kultuuri ja tsivilisatsiooni kohta hispaania keeles.
Eesmärgid
 • Deepen participants’ awareness of recent pedagogical and classroom developments in the field of ELE.
 • Parandada keeleõpetuse praktikat uuenduslike tehnikate ja metoodiliste lähenemisviiside abil ELE õpetamisel.
 • Pakkuda võimalusi kultuuri ja tsivilisatsiooni üle mõtisklemiseks.
 • Parandada osalejate usaldust oma kultuuridevahelise pädevuse suhtes.
 • Arendada ja kinnistada osalejate hispaania keele oskust.
 • Edendada teadlikkust kaasaegsetest väljaannetest metoodika, kultuuri ja tsivilisatsiooni kohta.
 • Luua sidemed eri Euroopa taustaga haridustöötajate vahel, mis hõlbustavad tulevast võrgustikutööd ja partnerluspotentsiaali.
Tulemused

Osalejad saavad:

 • Suurem pädevus uuenduslike meetodite kasutamisel hispaania keele kui võõrkeele ja teise keele õpetamisel.
 • Teadmised hispaania kultuuri ja tsivilisatsiooni õpetamiseks.
 • Täiendavad teadmised Euroopa ühise tugiraamistiku kohta.
 • Parem arusaamine õpilaste vajadustest ja käitumisest klassiruumis.
 • Parem hispaania keeleoskus: lugemine, kirjutamine, rääkimine, kuulamine ja vahendamine.
 • Tehnikate omandamine, et arendada õpilaste motivatsiooni ja iseseisvust keeleõppes.
 • Sügavam tundlikkus kultuurilise mitmekesisuse suhtes.
  Meeskonnatöö ja inimestevahelised oskused.
 • Jagatud teadmised ja kogemused teiste üleeuroopalise taustaga spetsialistidega.
  Paremad teadmised Erasmus+ võimalustest kutsealaseks arenguks.

Teie õpetaja
Paula Herrera

Paula on lõpetanud Granada ülikooli kirjaliku ja suulise tõlke eriala, spetsialiseerudes hispaania keele kui võõrkeele õpetamisele, mille valdkonnas on ta alates 2015. aastast koolitanud end erikursustega.

Alates 2016. aastast töötab ta muusikalise sissejuhatuse ja kaasaegse laulmise õpetajana kaasaegse muusika keskuses Escuela d’Arezzo, mis on tegevus, mida ta ühendab erinevate kontsertide ja etendustega, mida ta oma muusikagrupiga annab.

Praegu õpetab ta ka hispaania keelt CLIC International House Cadizis ja teeb koostööd International House Hispaania õpetajate koolitusplatvormiga. Tema huviorbiidis on kognitiivne grammatika, loovus klassiruumis ja muusika.

Rohkem teavet?