Integreeri muusika oma õpikeskkonda

Laulmist ja pillimängu õppides saavad õpetajad luua kaasahaaravama ja interaktiivsema õpikeskkonna, mis muudab teabe mõistmise ja omandamise õpilastele lihtsamaks.

 

Kursuse sisu ja strateegiad

Selle kursuse eesmärk on anda pedagoogidele teadmised ja oskused, mis on vajalikud muusika tõhusaks integreerimiseks oma õpetamispraktikasse.

Kursuse sisu hõlmab muusika rolli kognitiivses, emotsionaalses ja sotsiaalses arengus, erinevaid muusikažanre, -stiile ja kultuuritraditsioone ning praktilisi tehnikaid muusika integreerimiseks erinevatesse ainevaldkondadesse.

Loovus ja innovatsioon

Osalejad õpivad mõtlema kastist väljapoole ja kavandama ainulaadseid, muusikaga lõimitud tunde, mis kaasavad õpilasi.

Erinevad õpivajadused

Osalejad õpivad muutma muusikapõhiseid tegevusi nii, et need sobiksid erinevate võimetega õpilastele, tagades kõigile kaasava ja kättesaadava õpikogemuse.

Kultuuriteadlikkus

Kokkupuude erinevate muusikažanrite ja -stiilidega võimaldab osalejatel lisada oma õppetöösse erinevate kultuuride elemente ja edendada õpilaste globaalset teadlikkust.

Interdistsiplinaarne koostöö

Osalejad arendavad võimet teha tõhusat koostööd kolleegidega erinevatest ainevaldkondadest, edendades terviklikku ja omavahel seotud lähenemist haridusele.

Hindamine

Osalejad saavad kogemusi muusika integreerimise mõju hindamisel õpilaste õpitulemustele.

Klassiruumi juhtimine

Muusika lisamisega õppemeetoditesse õpivad osalejad strateegiaid, kuidas hoida õpilaste kaasatust, hallata müra taset ning luua positiivne ja produktiivne õpikeskkond.

Kuupäevad

Vali kuupäev, mis Sulle kõige paremini sobib

Hinnad

Kursuses sisalduvad kõik teenused

400€

Lisateenused

Majutus (õpilaselamu või korter)

Ühepäevane kultuurireis

Kultuuriprogramm

Lennujaamatransfeer

Hinnas sisalduvad

Halduskulud

Õppematerjalid

Kursuse tunnistus

Europassi tunnistus

Kursuse kohta

Sellest kursusest on märkimisväärset kasu
 • Alg- ja keskkooliõpetajatele: õpilaste kaasamine muusikaga, kognitiivse arengu, loovuse ja emotsionaalse heaolu suurendamine eri vanuserühmadele.
 • Eripedagoogidele: unikaalsete õpiprobleemidega tegelemine multisensoorse muusikalise kogemuse kaudu, edendades erivajadustega õpilaste kaasamist ja nende tähelepanu hoidmist.
 • koolide administraatoritele ja õppekavaarendajaele: ülevaate saamimine muusika lülitamisest kooliprogrammidesse, et edendada loomingulist ja kaasavat õpikeskkonda.
 • muusikaõpetajatele: interdistsiplinaarse koostöö strateegiate õppimine, et rikastada õpilaste arusaamist muusika ja teiste ainete vahelistest seostest.
 • varajase lapsepõlve pedagoogidele: hõlbustada keele omandamist, motoorset koordinatsiooni ja sotsiaalset-emotsionaalset arengut muusikapõhiste õpetamismeetoditega koolieelses lasteasutuses ja lasteaias.
Eesmärgid
 • Parandada osalejate arusaamist muusika rollist kognitiivses, emotsionaalses ja sotsiaalses arengus ning selle potentsiaalist luua kaasahaarav õpikeskkond.
 • Arendada praktilisi oskusi ja tehnikaid muusika integreerimiseks erinevatesse ainevaldkondadesse, edendades interdistsiplinaarseid seoseid ja terviklikku pedagoogilist lähenemist.
 • Anda osalejatele strateegiad, kuidas kohandada muusikapõhiseid tegevusi erinevatele õppimisvajadustele, tagades kaasavuse ja ligipääsetavuse kõigile õpilastele.
 • Tutvustada erinevaid muusikažanre, -stiile ja kultuuritraditsioone, edendades osalejate ja nende õpilaste kultuuriteadlikkust ja -väärtustamist.
 • Soodustada koostööd ja suhtlemist erinevate erialade õpetajate vahel, hõlbustades ideede vahetamist ja uuenduslike, muusikaga integreeritud projektide väljatöötamist.
 • Edendada osalejate võimet hinnata muusika integreerimise mõju õpilaste õpitulemustele ja kohandada oma õpetamispraktikaid vastavalt sellele, et maksimeerida muusika kasu klassiruumis.
Tulemused

Osalejad saavad:

 • sügavama arusaama muusika rollist kognitiivses, emotsionaalses ja sotsiaalses arengus ning selle potentsiaalist luua huvitavaid õpikeskkondi.
 • arendada praktilisi oskusi ja tehnikaid muusika integreerimiseks erinevatesse ainevaldkondadesse, edendades interdistsiplinaarseid seoseid ja terviklikku pedagoogilist lähenemist.
 • teadmisi strateegiatest muusikapõhiste tegevuste kohandamiseks vastavalt erinevatele õppimisvajadustele, tagades kaasavuse ja ligipääsetavuse kõigile õpilastele.
 • uurida erinevaid muusikažanre, -stiile ja kultuuritraditsioone, edendades kultuuriteadlikkust ja -väärtustamist nii enda kui ka õpilaste seas.
 • parandada oma võimet teha koostööd ja suhelda erinevate erialade õpetajatega, hõlbustades ideede vahetamist ja uuenduslike, muusikaga integreeritud projektide väljatöötamist.
 • oskused hinnata muusika integreerimise mõju õpilaste õpitulemustele ja kohandada oma õpetamispraktikaid vastavalt sellele, et maksimeerida muusika kasu klassiruumis.

Sinu õpetaja
Paula Herrera

Paula on lõpetanud Granada ülikooli kirjaliku ja suulise tõlke eriala, spetsialiseerudes hispaania keele kui võõrkeele õpetamisele, mille valdkonnas on ta alates 2015. aastast koolitanud end erikursustega.

Alates 2016. aastast töötab ta muusikalise sissejuhatuse ja kaasaegse laulmise õpetajana kaasaegse muusika keskuses Escuela d’Arezzo, mis on tegevus, mida ta ühendab erinevate kontsertide ja etendustega, mida ta oma muusikagrupiga annab.

Praegu õpetab ta ka hispaania keelt CLIC International House Cadizis ja teeb koostööd International House Hispaania õpetajate koolitusplatvormiga. Tema huviorbiidis on kognitiivne grammatika, loovus klassiruumis ja muusika.

Rohkem teavet?