Õpetajate võimestamine audiovisuaalsete oskustega

Audiovisuaalsete oskuste valdamine võimaldab õpetajatel tõhusalt edastada keerulisi mõisteid, arvestada erinevaid õpistiile ja edendada dünaamilist, interaktiivset õpikeskkonda.

Kursuse sisu ja strateegiad

Erasmus+ kursus “Õpetajate võimestamine audiovisuaalsete oskustega” on loodud selleks, et pakkuda haridustöötajatele ja õpetajatele oskusi ja teadmisi, mis on vajalikud audiovisuaalsete ressursside loomiseks ja efektiivseks kasutamiseks klassiruumis.

Kursus hõlmab mitmesuguseid teemasid, alates multimeedia kujundusest ja tehnoloogiaoskustest kuni pedagoogilise ekspertiisi ja loovate mõtlemisoskusteni. Interaktiivsete loengute, praktiliste töötubade ja grupitegevuste kombinatsiooni kaudu arendavad osalejad oskusi ja enesekindlust, mis on vajalikud kaasahaarava multimeedia sisu loomiseks, mis toetab õppijate õppimist.

Erasmus teacher training

Sisu loomine

Looge audiovisuaalset sisu, mis toetab õpilaste õppimist ja parandab üldist klassiruumi kogemust. arusaam sellest, kuidas kasutada multimeediat, et luua interaktiivsemaid õppetunde, mis köidavad õpilaste tähelepanu ja hoiavad nende huvi.

Tehnoloogiline pädevus

Tugev arusaam tehnoloogiast, mida kasutatakse nende ressursside loomiseks ja edastamiseks. Mugavus kasutada multimeediatarkvara, riistvara ja veebiplatvorme, et luua ja jagada multimeediumiressursse oma õpilastega.

Pedagoogiline ekspertiis

Sügav arusaam sellest, kuidas lisada multimeediume tunniplaanidesse, et toetada konkreetseid õppe-eesmärke. Oskus luua tõhusaid, tulemuslikke ja haridusalaste eesmärkidega kooskõlas olevaid õppemudeleid.

Loominguline kohanemisvõime

Loov lähenemine audiovisuaalsete vahendite kujundamisele ja edastamisele. Kohanemine uute ideede, uute tehnoloogiate ja uute õpetamismeetoditega ning multimeediavahendite loomise ja nende kasutamise pidev täiustamine klassiruumis.

Koostöövõimed

Oskuslik töötamine teiste õpetajate, vanemate ja spetsialistidega, et arendada multimeedia ressursse, mis vastavad nende õpilaste vajadustele.

Kuupäevad

Vali kuupäev, mis Sulle kõige paremini sobib

Hinnad

Kursuses sisalduvad kõik teenused

400 €

Lisateenused

Majutus (õpilaselamu või korter)

Ühepäevane kultuurireis

Kultuuriprogramm

Lennujaamatransfeer

Hinnas sisalduvad

Halduskulud

Õppematerjalid

Kursuse tunnistus

Europassi tunnistus

Kursuse kohta

Sellest kursusest on märkimisväärset kasu
 • Värskelt kvalifitseeritud õpetajatele, et nad saaksid luua kaasahaaravamaid ja tõhusamaid tunde, mis võimaldavad neil pakkuda oma õpilastele mitmekülgsemaid ja huvitavamaid õpikogemusi.
 • Kogenud õpetajatele, kes soovivad ajakohastada oma oskusi või CV-d, andes neile uusi vahendeid ja tehnikaid multimeedia integreerimiseks õppetöösse.
 • Õpetajatele kaugetes või ebasoodsates olukordades olevates piirkondades. Õppides, kuidas luua ja kasutada tõhusalt multimeediavahendeid, saavad nad pakkuda oma õpilastele rikkalikumaid ja kaasavamaid õpikogemusi isegi piirkondades, kus ressursse on vähe.
 • eripedagoogidele, et nad saaksid luua oma õpilastele kaasavamaid ja ligipääsetavamaid õpikogemusi.
 • keeleõpetajatele, kes saavad luua oma õpilastele kaasahaaravamaid ja autentsemaid õpikogemusi. Multimeediavahendeid kasutades saavad õpilased tutvuda reaalsemate stsenaariumidega ja parandada oma keeleoskust.
Eesmärgid
 • Mõista audiovisuaalsete vahendite kasutamise eeliseid ja probleeme klassiruumis.
 • Õppida, kuidas kavandada ja luua tõhusaid audiovisuaalseid vahendeid õpetamiseks ja õppimiseks.
 • Arendada oskusi sobivate multimeediavahendite valimiseks ja integreerimiseks tunniplaanidesse.
 • Tutvuda erinevate viisidega, kuidas kasutada audiovisuaalseid vahendeid, et suurendada õpilaste kaasatust ja motivatsiooni.
 • Omandada teadmisi multimeediaressursside kasutamisega seotud autoriõiguse ja eetiliste küsimuste kohta.
 • Õppida, kuidas kasutada tehnoloogiat ja tarkvaravahendeid, et luua ja redigeerida audiovisuaalseid ressursse hariduslikel eesmärkidel.
Tulemused

Osalejad:

 • oskavad luua kaasahaaravaid ja tõhusaid multimeediavahendeid, mis on kooskõlas nende tunniplaanide õppe-eesmärkidega.
 • omavad sügavat arusaamist sellest, kuidas integreerida multimeediavahendeid oma tunniplaanidesse, et luua õpilastele sidusaid ja kaasahaaravaid õpikogemusi.
 • suudavad hinnata multimeediavahendite tõhusust ja kohandada oma õpetamist vastavalt sellele.
 • tunnevad hästi audiovisuaalsete vahendite loomiseks ja edastamiseks kasutatavat tehnoloogiat, sealhulgas tarkvara, riistvara ja veebiplatvorme.
 • arendavad oma pedagoogilisi teadmisi, õppides, kuidas lisada multimeediavahendeid õppetöösse nii, et need toetaksid konkreetseid õppe-eesmärke.
 • suudavad loovalt mõelda ja kohandada oma lähenemist multimeedia kujundamisele ja edastamisele vastavalt õpilaste vajadustele.
Erasmus + Teacher training course

Sinu õpetaja
Charlie Cranmer

Ühendkuningriigist Bathist pärit Charlie on õpetanud inglise keelt võõrkeelena üle 12 aasta, olles õpetanud Tais, Lõuna-Koreas, Ühendkuningriigis ja Hispaanias. Charlie on väga huvitatud tehnoloogia integreerimisest klassiruumi, eriti haridusvaldkonnas. Ta usub, et tehnoloogia võimaldab nii õpetajatel kui ka õpilastel saavutada paremaid õpitulemusi.

Charlie on osalenud mitmes EdTechi algatuses, sealhulgas projektis, mille eesmärk oli viia videosisu keeleklassidesse ja töötada välja veebipõhine õppeplatvorm oma õpilastele.

Rohkem teavet?