Hispaania rahvuspüha tähistamine Hispaanias ja mujal


Fiesta Nacional de España aga ka Día Nacional ja Día de la Hispanidad või ka Día de la Raza (otsetõlkes Rassipäev) on kõik 12. oktoobril tähistatava Hispaania rahvuspüha nimetused. Ameerikas tähistatakse seda päeva Columbus Day nime all, mis on ka viide, miks rahvuspüha on just 12. oktoober. Antud kuupäev nimelt sümboliseerib ajaloolist hetke aastal 1492, kui Christoph Kolumbus jõudis Ameerikasse. Ja nagu kirjutab Joan Carles Canela (El periodico 2020) „Päeva eesmärk on pidulikult meenutada kollektiivse ajaloo erinevaid hetki, mis on osa ühisest ajaloolisest, kultuuri- ja sotsiaalsest pärandist”.

Ajalugu


1987. aastal kinnitati 12. oktoober Hispaanias seadusega nr 18 (BOE-A-1987-22831), kui Hispaania rahvuspüha (Fiesta Nacional de España) nime kandev päev. Seaduses seisab: “Valitud kuupäev sümboliseerib ajaloolist aastapäeva, mil Hispaania, kes on lõpetamas meie kultuurilisel ja poliitilisel paljususel põhineva riigi ehitamise protsessi, ning Hispaania kuningriikide integreerimine samasse monarhiasse, algab keeleline ja kultuuriline projektsioon väljaspool Euroopa piire ”.

Eelnevalt oli Hispaanias seda päeva tähistatud Rassidepäeva (Día de la Raza) nime all. Esmakordselt mainiti Día de la Raza nime 1913. aastal avaldatud dokumendis, mida levitas Madriidis Unión Ibero-Americana (Ibero-Ameerika ühing) ning selle päeva idee ja eesmärk oli ühendada kõik hispaaniakeelsed rahvad (20minutos, 2020). Aastal 1926, tegi preester Zacarías de Vizcarra ettepaneku asendada sõna “rass” (raza) sõnaga “hispaanlus” (hispanidad). Kuna see idee ja algatus levis laialdaselt ja kogus populaarsust, siis muudeti nimi mitmetes riikides. Franco aegses Hispaanias, aga tähistati endiselt Rassipäeva ja see kuulus riiklike pühade alla ning oli vaba päev. Ja sellisena jäi see kehtima kuni eelmainitud seaduseni, millega kehtestati uus nimetus Hispaania rahvuspüha. Seadusega kadus ka Kolumbuse ekspeditsiooni ja maade ühendamise rõhutamine ja piirdus edaspidi üksnes Hispaaniaga.


Tähistamine Hispaanias


Erinevates riikides aga nagu võib arvata tähistatakse 12. oktoobrit erinevalt ning ei puudu poleemika ja vastuolud. Hispaanias Madriidis korraldatakse iga aasta traditsiooniline sõjaväeparaad ja lipu austamine, millest võtavad osa nii kuningas, ta pere, kui ka mitmed riigi ja piirkondlikud juhid (Canela, 2020). Küll aga näiteks Zaragoza tähistab samal päeval hoopis oma kaitsepühakuid ning toimuvad usulised pidustused nagu lillede kinkimine (la Ofrenda de Flores) Püha Neitsi Maarjale (Virgen del Pilar) (HERALDO.ES, 2020). 12. oktoobrit tähistatakse siiski enamikes hispaania keelt kõnelevates riikides, kuid nagu ka varem mainitud, siis sel päeval on erinevad nimed ning iga riik nimetab ja tähistab seda erinevalt. Muutused ja erinevused on üldistatult vastavad ja suunatud pigem poliitilistele oludele ja on valitsuse otsustada.

Tähistamine mujal

Ladina-Ameerikas on kõige levinumad erinevad kogunemised ja marsid, et väärtustada põlisrahvaste minevikku. 2020 aastal tõi Zaragoza päevaleht Heraldo de Aragón välja, milline on 12. oktoober mõnedes Ladina-Ameerikas riikides: Argentiinas tähistatakse alates 2010. aastast seda, kui kultuurilise mitmekesisuse austamise päeva (Día del Respeto a la Diversidad Cultural), enne aga kandis see päev Kolumbuse päeva (hisp. Día de la Raza, ingl. Columbus Day) nime. INADI (Instituto Nacional Contra la Discriminación) ehk Riiklik diskrimineerimisvastane instituut, kes olid muudatuste algsed eestvedajad on öelnud: “See muudatus põhines arusaamal, et inimkonna jagamisel “rassidesse” ei ole mingit teaduslikku väärtust, mis tänapäeval kujutab endast ekslikku ja halvustavat ühiskondlik-poliitilist arusaama; seetõttu soodustab selle kasutamine ainult rassistlikke väiteid” (inadi.gob.ar). Pidustuste pidamisel on ennekõike aga oluline edendada ajaloolist mõtisklust ja kultuuridevahelist dialoogi põlisrahvaste õiguste üle. 

Boliivias nimetatakse ja tähistatakse 12. oktoobrit, kui dekoloniseerimise päeva (Día de la Descolonización). Eva Moralese poolt 2011. aastal välja kuulutatud dekreedi kohaselt on dekoloniseerimine „protsess, mille käigus rahvad, kes jäid võõra sissetungi tõttu omavalitsusest ilma, saavad enesemääramise tagasi”. (HERALDO.ES, 2020) Tšiili pidustusi nimetatakse kahe maailma avastamise päevaks (Día del Descubrimiento de los dos Mundos), viidates otseselt Christoph Kolumbuse Ameerikasse saabumisele. Tähendades otseselt, et siis sai alguse kahe maalima vaheline suhtlus ja suhe, muutes elu ja kombeid ning ka kultuuri nii eurooplastel, kui ka ameeriklastel. 

2002. aastal kuulutas Venezuelas Hugo Chávezi valitsus välja 12. oktoobri, kui põlisrahvaste vastupanu päeva (Día del Descubrimiento). Nii tunnustavad venezuelalased dekreediga “ameeriklaste enesekehtestamise kultuuri inimeste ühtsuse ja mitmekesisuse nimel”. Ecuadoris tähistati varasemalt samuti nagu Argentiinas Kolumbuse päeva, kuid see nimetati ümber kultuuride vahelise ja mitmekordsuse päevaks (Día de la Interculturalidad y Plurinacionalidad). Muudatuse eesmärk ja uue nime tähendus on nagu ka kirjas dekreedis: „mõista ja teha nähtavaks koloniseerimisprotsessi, mida meie Ameerika põlisrahvad on kogenud enam kui 500 aastat”. (HERALDO.ES, 2020)

Erinevalt teistest Ladina-Ameerika riikidest ei tähista Mehhiko Rahvuspüha päeva Christoph Kolumbuse saabumise, kui vallutusena, vaid kui kultuuride ja rasside kohtumist. Küll aga ka Mehhikos on tegemist vastuolulise päevaga ja 12. oktoobril korraldatakse meeleavaldusi, et kuulutada see kuupäev tagasi põlisrahvaste identiteedi riiklikuks päevaks. Tihti tuleb ka ette, et inimesed viskavad mune Christoph Kolumbuse kuju pihta (El universal, 2018). Ameerika Ühendriikides nagu ka juba eelnevalt mainitud tähistatakse seda päeva, kui Kolumbuse päeva ning sarnaselt teistele toimuvad paraadid ja pidustused. Kuid ka Ameerikas on pälvinud 12. oktoober palju poleemikat ning on linnu, kes ei tähista üldse Kolumbuse päeva, see on pigem lihtsalt üks püha kalendris. On ka neid, kes on otsustanud selle üldse välja jätta või sellele uue rõhuasetuse anda. Seni on 56 Ameerika Ühendriikide linna otsustanud muuta Kolumbuse päeva põlisrahvaste päevaks. Nende linnade hulgas on Berkeley, Põhja-Carolina, Lõuna-Dakota, Dallas, Los Angeles, Maine, Minneapolis, New Mexico, Seattle ja Washington D.C. (Daniela Barrera, 2020)

Teistest erineb aga Kuuba, kus ei tähista 12. oktoobrit üldse. Küll aga tähistavad nad 10. oktoobrit kui päeva, mil algas 1868. aastal Hispaania vastu peetud iseseisvussõda.

Eestis tähistame Hispaania rahvuspüha ka meie enda Hispaania Majas, mil toimub ühe nädala jooksul kolm üritust: Kuuba-teemaline vestlusõhtu seal sündinud ja kasvanud eestlanna Anneli Ramos Põdraga ning Mari Laanega Toledo kirjastusest, Rioja veinide õhtu Vinosfairi sommeljeedega ning imeline Hispaania tenori Germán Gholami kontsert. Rohkem infot leiad meie kodulehelt ürituste alt: www.hispaaniamaja.ee/ee/programm/

Allikad:

HERALDO.ES, 2020: https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2020/10/12/como-
celebran-otros-paises-dia-hispanidad-fuera-espana-1399680.html?autoref=true

LEY 18/1987: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1987-22831

EL PERIODICO, 2020: https://www.elperiodico.com/es/politica/20201006/12-de-octubre-
que-se-celebra-5376847
INADI: https://www.agro.uba.ar/content/12-de-octubre-d-del-respeto-la-diversidad-
cultural
DANIELA BARRERA, 2020:
https://us.as.com/us/2020/10/12/actualidad/1602516596_218153.html
EL UNIVERSAL, 2018: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/dia-de-la-raza-o-
dia-de-la-hispanidad
20MINUTOS, 2020: https://www.20minutos.es/noticia/4410415/0/dia-hispanidad-
sustituyo-dia-raza-zacarias-vizcarra-ramiro-maeztu/?autoref=true